Privacyverklaring

Bouwkundig Bureau Richard Meester (hierna: BBRM) vindt uw privacy belangrijk. We zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we aan u uit welke gegevens we van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@bbrm.nu

Artikel 1 Wie zijn wij?

BBRM is gevestigd te (1693 AM) Wervershoof aan de Nijverheidsweg 24. We staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58764607. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken we?

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die we van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag we hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang we deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw klikgedrag en cookies. Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan onze website via cookies. Cookies zijn bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Het type cookies dat wij gebruiken zijn analytische cookies. Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van onze website meten. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd. Uw gegevens worden niet gedeeld.

En wanneer u contact met ons op wil nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mailadres. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij nadat uw aanvraag is afgerond.

Op de website treft u mogelijk links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Artikel 3 Hoe verkrijgen we deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben we van u als klant of contactpersoon verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. We verstrekken een verwerkersovereenkomst aan verwerkers en partijen betrokken bij de overeenkomst waarin we vermelden hoe we uw persoonsgegevens beveiligen.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.
1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij BBRM om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van BBRM, kunt u bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht u gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@bbrm.nu. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

BBRM zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@bbrm.nu. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens om gaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens